Z dniem 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako "GIODO"). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Poniżej przedstawiamy Państwu kilka formalnych informacji.

Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem Twoich danych jest firma Inuki Marek Duszyński, Krakowska 1, 61-889 Poznań, NIP: 9721098761

Skąd posiadamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji konta klienta na stronie usługodawcy www.inuki.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych oraz komu je udostępniamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
- umożliwienia wysyłki Twojego zamówienia oraz pełnego korzystania z serwisu inuki.pl, w tym dokonywania płatności w systemie online oraz powiadomień SMS o wysłanej paczce.
- obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy na stronie usługodawcy).
- kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, zamówień.
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu sklepu Inuki, którym jest:
- monitorowanie Twojej aktywności w serwisie usługodawcy www.inuki.pl.
- prowadzenie badań i analiz usługodawcy inuki.pl, między innymi pod kątem funkcjonalności tego serwisu, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających stronę usługodawcy.
- obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy.
- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez usługodawcę obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Jeśli się na to zgodzisz poprzez wyrażenie zgody korzystając z przeglądarki internetowej na stronie usługodawcy:
- zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

Dlaczego muszę podać swoje dane?
Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych określonych w regulaminie świadczenia usług, aby móc zawrzeć i wykonać usługę którą to samodzielnie i dobrowolnie zamawiasz za pośrednictwem strony internetowej inuki.pl.
Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz podać wybranych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł skorzystać z składania zamówień ze strony inuki.pl.

Komu udostępniamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe udostępniamy naszym partnerom wyłącznie w zakresie świadczenia wybranej przez Ciebie usługi zgodnie z regulaminem świadczenia usług oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają realizację zamówienia lub usługi tj. firma kurierska, usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników serwisu www.inuki.pl, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom prawa walczącym z oszustwami i nadużyciami.
Oprócz tego, Państwa dane przekazujemy upoważnionym przez nas podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartej umowy. W szczególności są to podmioty informatyczne, kadrowe, księgowe, drukujące faktury, z którymi zawarliśmy stosowne umowy.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Jakie mają Państwo prawa?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, gwarantujemy Państwu możliwość:
- Dostępu do swoich danych osobowych
- Sprostowania przetwarzanych przez nas danych
- Ograniczenia przetwarzania danych
- Usunięcia przetwarzania danych, tzw., bycia zapomnianym
- Przeniesienia danych do innego administratora
- Wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
- Wpływu na zakres przetwarzania danych transmisyjnych
W przypadku chęci `bycia zapomnianym` (usunięcie konta klienta) należy skontaktować się z usługodawcą.


Rejestracja nowego użytkownika

Masz już konto?
Zaloguj się tutaj lub Zresetuj hasło